Windows 11: các ẩn thanh Taskbar và di chuyển Start sang trái

Mặc định thanh taskbar với các biểu tượng ứng dụng và nút Start trên windows 11 nằm ở giữa, bạn có thể thay đổi và di chuyển dễ dàng sang bên trái như các phiên bản windows trước đây

Trả lời