Đặt mật khẩu, cắt, nối file pdf với PDFTools miễn phí

File có định dạng .pdf được nhiều người dung bởi tính tiện dụng và bảo mật, dễ dàng trao đổi thông tin trong học tập và công việc. Có nhiều tính năng cơ bản có sẵn trên nền tảng trực tuyến và bộ Microsoft office, 1 số tính năng như đặt mật khẩu cho file pdf, đóng dấu bản quyền bạn có thể sử dụng thêm các tiện ích khác.

Bài viết này chia sẻ bạn cách dùng phần mềm miễn phí để đặt pass, nối file, cắt file, dán bản quyền và sắp xếp các file .pdf.

Với phần mềm PDFTools miễn phí, dung lượng nhẹ, bạn sẽ hoàn toàn thực hiện các yêu cầu trên, tải tiện ích tại đây:

https://soft4all.info/free-software-download/pdftools-a-useful-pdf-management-application/

Sau khi cài đặt bình thường như các phần mềm văn phòng khác, bạn mở lên, giao diện chính được nằm gọn gàng, dễ sử dụng

Hiện tại, có 7 tính năng hiển thị trong đó Decrypt PDF dùng để gỡ bỏ mật khẩu cho file pdf đang tạm thời chưa sử dụng được

1. Encrypt a PDF

Tính năng này dung để đặt mật khẩu cho file pdf

Source PDF File: bạn bấm vào Browse để chọn file cần đặt pass

Output PDF File: bạn bấm vào Browse để chọn lưu thành file đã đặt mật khẩu

Passphrase for encrypted PDF: bạn nhập mật khẩu vào

Owner Password: nhập pass trước đó (tức là file đã có mật khẩu rồi)

Tại mục Allowed Permissions: bạn có nhiều lựa chọn để cần bảo vệ bằng mật khẩu

Encryption Strength: chọn 128 bit

Sau đó nhấn Encrypt

Sau đó cửa sổ hiển thị thành công bạn bấm OK

2. Join Multiple PDFs

Tính năng dùng để ghép nhiều file pdf thành 1 file theo thứ tự bạn chọn

3. Split PDF

Chức năng này dùng để cắt file pdf nhiều trang thành các trang khác nhau

4. Stamp PDF

Chức năng dùng để chèn logo, hoặc chữ bản quyền

5. Rearrange PDF

Tính năng dùng để sắp xếp thứ tự trang trong file pdf hoặc để ghép trang để in ấn

6. PDF Creator

Tính năng này dùng để tạo file pdf, tuy nhiên không

Trả lời