Cách chỉnh sửa file Word 2019 trong Print Preview

Chế độ xem trước trang in trong word nói chung và phiên bản word 2019 còn được gọi là Print Preview, bình thường bạn chỉ xem mà không thể chỉnh sửa khi đang ở trạng thái này. Bài viết này chia sẻ các bạn cách sửa nội dung file word ngay khi ở chế độ Print Preview

Các phiên bản word khác các bạn cũng làm tương tự, ở đây mình dùng word 2019

Trước tiên, sau khi mở file word lên, bạn nhấp vào tab File, giao diện chuyển đến phần Info, bạn chọn vào Options (mục cuối cùng bên trái) như hình bên dưới

Sau đó, cửa sổ Word Options xuất hiện, tại thanh bên trái, bạn chọn vào dòng Quick Access Toolbar, bạn chú ý đến phần Choose commands from, ngay bên dưới là ô chứa các lựa chọn, bạn nhấp vào và chọn All Commands, tất cả các danh mục chỉnh sửa, cài đặt của file word hiển thị hết tại khung bên dưới, và bạn kéo tìm chọn đến dòng Print Preview Edit Mode, rồi bấm vào nút Add để thêm vào thanh tác vụ nhanh Quick Access Toolbar. Nhấn OK để áp dụng và hoàn tất

Trở về trang word đang làm, bạn thấy góc trên cùng bên trái có 4 nút, trong đó có nút Print Preview Edit Mode (chế độ sửa trong xem lại trang in). Bạn bấm vào nút này, file word đang chỉnh sửa sẽ trở về chế độ Print Preview và bạn không thể Edit, để có thể chỉnh sửa dữ liệu trang in, bạn nhấn vào bỏ dấu tick chọn tại ô Magnifier. Sau đó bạn có thể thoải mái chỉnh sửa trang soạn thảo như thông thường

Để in trang mà bạn đã chỉnh sửa xong, bạn bấm vào Print Preview and Print hoặc nhấn đồng thời 2 phím Ctrl+P 
Để thoát và đưa trang văn bản trở về trạng thái ban đầu bạn nhấn vào Close Print Preview
Như vậy với các thao tác đơn giản, bạn đã có thể chỉnh sửa file word khi đang ở chế độ xem trước trang in Print Preview

Chúc bạn thành công

Trả lời