3 cách cài đặt Windows 11

Ngày 5.10.2021 Windows 11 đã được chính thức phát hành bởi Microsoft, có 3 tùy chọn để bạn có thể cài đặt cho máy tính, có thể nâng cấp trực tiếp từ win 10 đang dùng hoặc cài đặt win 11 từ các phiên bản cũ hơn

Microsoft có nhiều yêu cầu cấu hình máy tính tối thiểu mới có thể cài đặt hoặc nâng cấp lên win 11, bạn cần kiểm tra trước để biết được có đáp ứng điều kiện chạy win 11 hay không thông qua ứng dụng PC Health Check 


Có 3 cách để cài đặt win 11 như sau::

1. Windows 11 Installation Assistant

PC bạn đang dùng win 10 có bản quyền và đang ở từ phiên bản 2004 trở lên mới sử dụng cách này

Bạn tải file Windows11InstallationAssistant.exe tại đây: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2171764

Sau đó nhấp vào cài đặt bình thường và làm theo các yêu cầu của hệ thống

Lưu ý: nhanh hay chậm phụ thuộc vào cấu hình máy tính và kết nối mạng internet


2. Create Windows 11 Installation Media

Máy tính bạn đang dùng CPU 64bit, bạn muốn cài lại hoặc cài đặt sạch win 11 trên thiết bị mới hoặc đã dùng win 10 có đủ điều kiện để nâng cấp lên win 11

Bạn tải file MediaCreationToolW11.exe tại đây: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2156295

Bạn có thể dùng USB hoặc DVD không chứa dữ liệu để chứa file


3. Download Windows 11 Disk Image (ISO)

Cách này dùng để bạn tạo USB boot win 11

Bạn tải file .iso khoảng hơn 5GB tại đây: https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows11

Sau đó dùng phần mềm để ghi win 11 ra và cài đặt đến máy tính khác nhau

Bạn cần có USB tối thiểu 8GB không chứa dữ liệu

Bạn có thể tham khảo bài viết https://sucmanhso.net/van-phong/30-phut-tao-usb-boot-cai-win-11.html hoặc video sau

Trả lời