Cách tra cứu số tiền nhận được từ nghị quyết 116/NQ-CP

Bài viết này chia sẻ cách để bạn tra cứu số tiền được nhận từ nghị quyết 116/NQ-CP về hỗ trợ người lao động do dịch bệnh Covid-19 gây ra từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Theo Nghị quyết NLĐ sẽ được hỗ trợ một khoản tiền nhất định căn cứ vào thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cụ thể mức hỗ trợ được thể hiện trong bảng sau: 

STTThời gian tham gia đóng BHTNchưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐMức hỗ trợ (đồng/người)
1Dưới 12 tháng1.800.000
2Từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng2.100.000 
3Từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng2.400.000 
4Từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng2.650.000 
5Từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng2.900.000 
6Từ đủ 132 tháng trở lên3.300.000 

Tuy nhiên các đối tượng được hỗ trợ sẽ giới hạn trong phạm vi nhất định:
– Một là, NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).
– Hai là, NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.
Nguồn kinh phí hỗ trợ được lấy từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020, rơi vào khoảng 30.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện việc hỗ trợ NLĐ từ ngày 01/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Bạn truy cập vào trang chủ của BẢO HIỂM XÃ HỘI tại đây: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/cong-khai-thong-tin-huong-ho-tro-theo-nghi-quyet-so-116nqcp.aspx

Sau đó bạn nhập Thông tin: Mã số BHXH và Họ tên (nên viết không dấu)

Và tick chọn vào ô Tôi không phải là người máy (nếu yêu cầu chọn vào hình ảnh thì bạn chọn đúng)

Tích chọn vào ô Không dấu

Và nhấn vào Tra cứu

Kết quả sẽ trả về như bên dưới

Chúc bạn thành công

Trả lời