Cách tạo nhanh danh sách List Box trong Excel

Bạn dùng excel với dữ liệu nhiều cũng như tránh nhập sai, bị lỗi chính tả và thừa các lựa chọn có thể tạo danh sách có sẵn thông qua tính năng list box. Quá trình nhập liệu sẽ nhanh chóng hơn và dễ dàng quản lý số lượng của danh sách đó. Sức mạnh số chia sẻ các bạn các bước thực hiện như sau

Bài viết này được làm trên excel 2019, các phiên bản khác tương tự

Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị danh mục list box, nhập các giá trị đó vào 1 cột hoặc hàng trong excel (không có ô trống trong cột hoặc hàng của list box)

Bạn bôi đen vùng cần tạo list box (có thể 1 ô hoặc nhiều ô liên tiếp hoặc nhiều ô không liên tiếp)

Tại thanh công cụ, bạn chọn vào thẻ Data rồi bấm vào Data Validation (như hình bên dưới mình cần tạo list box – bôi đen cột D để lấy từ danh sách cột I là các đơn vị tính cho các mặt hàng trong bảng tính)

Ngay sau đó hộp thoại Data Validation  xuất hiện, tại tab Settings, bạn chú ý đến 2 mục Allow và Source tại Validation criteria

  • Tại danh sách của mục Allow, bạn chọn List.
  • Tại nguồn dữ liệu Source bạn chọn vùng danh sách để tạo list box đã chuẩn bị ở bước trên (ở đây là cột I UNIT, mình chọn vùng có chứa giá trị là từ I2 đến I7)
  • Các tuỳ chọn đã chọn mặc định là ô In-cell dropdown và ô Ignore blank

Nếu bạn không chọn vào vùng giá trị đã tạo thì có thể nhập tất cả danh sách vào ô Source: cách nhau bởi dấu , hoặc ; tuỳ theo định dạng máy tính của bạn

Sau đó nhấn OK để hoàn thành

Kết quả bên dưới đây là đã tạo được list box cho cột UNIT (đơn vị tính) được lấy dữ liệu từ cột I. Khi nhập liệu bạn chỉ cần bấm vào nút mũi tên bên phải ô là chọn nội dung phù hợp giúp tiết kiệm thời gian nhập và tránh nhiều sai sót

Chúc bạn thành công

Trả lời