Cách quay video màn hình bằng powerpoint không cần phần mềm

Sử dụng powerpoint để quay lại màn hình máy tính làm video chia sẻ rất đơn giản mà không phải dùng phần mềm khác

Trả lời