3 cách dùng công thức hàm VLOOKUP đơn giản nhất

Trong excel để truy xuất dữ liệu theo điều kiện cho trước, bạn có thể dùng hàm Vlookup, công thức của hàm này thường sử dụng trong 1 file hoặc 1 bảng tính. Nếu dữ liệu của bạn trong nhiều file hoặc nhiều sheet khác nhau thì hoàn toàn dùng được Vlookup để liên kết, tính toán và quản lý số liệu excel. Bài viết này chia sẻ bạn cách thức dùng công thức Vlookup trên 1 sheet, 2 sheet và 2 file riêng biệt

1. Dùng hàm VLOOKUP trên cùng 1 sheet

Bên dưới là bảng tính chứa các loại vật tư, trong đó cột G (thuế suất) đang trống, vậy làm sao để đưa biểu thuế ở bảng dưới vào bảng trên theo từng loại vật tư

Cách thực hiện:

Trước tiên tại ô G2 các bạn nhập công thức như sau:
=VLOOKUP(C2,$C$9:$D$15,2,FALSE)

Copy công thức dán vào các ô còn lại ta sẽ có được đầy đủ thuế suất của từng loại vật tư như hình bên dưới dưới.

2. Dùng hàm VLOOKUP trên 2 sheet khác nhau

Ví dụ: có 2 sheet VẬT TƯ chứa dữ liệu và THUẾ có biểu thuế suất, vậy làm các nào để tham chiếu đưa các mức thuế của từng loại vật tư trong sheet THUẾ sang cột THUẾ của sheet VẬT TƯ

Tương tự, bạn cũng nhập công thức tại ô G2 của sheet VẬT TƯ
=VLOOKUP(C2;

Sau đó, bạn chuyển sang sheet THUẾ rồi nhập tiếp theo thành công thức hoàn chỉnh
=VLOOKUP(C2,’THUẾ’!$A$1:$B$7,2,FALSE)

Bạn nhấn Enter để có kết quả, tiếp tục kéo (copy) công thức cho các ô còn lại, khi đó các mức thuế suất của từng loại vật tư tương ứng bên sheet THUẾ sẽ hiển thị đầy đủ trên bảng tính của sheet VẬT TƯ như bên dưới

3. Dùng hàm VLOOKUP cho 2 file khác nhau

Có 2 file Book1 có chứa dữ lệu bảng tính cần đưa thuế suất vào cột G và file Book2 chứa các mức thuế để tham chiếu đưa vào file Book1, hàm Vlookup sẽ giúp bạn làm được điều này

Trước hết, tại ô G2 của file Book1, bạn nhập vào công thức
=VLOOKUP(C2,

Chuyển sang file Book2, bạn hoàn thành công thức đúng cho hàm Vlooup như sau
=VLOOKUP(C2,'[Book2]THUẾ’!$A$1:$B$7,2,FALSE)

Tại ô G2, sau khi nhập xong công thức, bạn bấm Enter để có kết quả, và copy công thức dán xuống những ô còn lại để có được cột thuế suất trong file Book1 hoàn chỉnh

Chúc bạn thành công

Trả lời