3 bước tách nội dung trong 1 ô, cột Execl thành nhiều ô, cột

Dữ liệu trong 1 ô (cột) của file excel có thể chứa nhiều thông tin, bạn có thể tách những nội dung khác nhau ra thành nhiều ô (cột) để quản lý. Bạn có thể sử dụng công thức với nhiều hàm để bóc tách từng văn bản, với những ai dùng excel từ phiên bản 2013 trở về sau thì không cần dùng cách này mà đã có sẵn công cụ để bạn tách các giá trị đó ra rất đơn giản

Bài viết này chia sẻ các bạn cách tách họ tên, năm sinh và giới tính trong 1 ô (cột) thành các ô (cột) riêng lẻ để tiện làm việc (sử dụng excel 2019). Bạn có thể thực hiện thao tác thủ công, nhưng như vậy sẽ rất thời gian để bóc tách

Trước tiên, bạn bôi đen tất cả vùng nội dung cần muốn tách ra, rồi bạn chọn vào tab Data, sau đó bấm vào công cụ Text to Columns như hình bên dưới

Ngay sau đó, hộp thoại Convert Text to Columns Wizard  – Step 1 of 3 xuất hiện, bạn chú ý dòng Choose the file type that best describes your data với 2 lựa chọn nằm bên dưới
Delimited (dùng để tách dữ liệu có ký tự ngăn cách là dấu phẩy, gạch ngang, tab, khoảng trắng ) và Fixed width (dùng để tách nội dung theo độ rộng)

Bạn chọn vào Delimited – Characters such as commas or tabs separate each field để tách nội dung đang ngăn cách bởi dấu –
Bạn nhấn vào Next để tiếp tục

Tại bước 2 của hộp thoại Convert Text to Columns Wizard bạn sẽ chọn 1 trong 5 lựa chọn tại mục Delimiters: Tab (dữ liệu ngăn cách bởi khoảng cách tab); Semicolon (ngăn cách bởi dấu chấm phẩy); Comma (dữ liệu ngăn cách bởi dấu phẩy); Space (nội dung nối bởi khoảng trắng) và Other (dùng để tách nội dung được cách nhau bởi dấu khác)
Bạn chọn vào Other bởi dữ liệu đang dùng dấu gạch ngang để kết nối, sau đó nhấn Next để sang bước tiếp theo

Cuối cùng, tại phần định dạng dữ liệu (Column data format) có nhiều kiểu để bạn có thể format như: General, Text, Date và Do not import columns (skip)
Mặc định hệ thống đang chọn là kiểu tổng quát (general), bạn không thay đổi thì bấm Finish để kết thúc quá trình tách nội dung

Nếu Excel có hiển thị cửa sổ hỏi bạn có đồng ý thay thế dữ liệu đang có sẵn hay không, bạn nhấn OK để hoàn thành (khi mới bắt đầu tách, bạn chuẩn bị kỹ nội dung của các ô (cột) bên phải để dữ liệu được tách ra sẽ ở vị trí các ô (cột) đã chờ sẵn)

Và, kết quả bên dưới các nội dung năm sinh và giới tính đã được tách ra thành từng ô (cột) rõ ràng, bạn không cần mất thời gian thực  hiện thủ công

Chúc bạn thành công

Trả lời