2 cách chèn file Word liên kết vào Excel nhanh chóng

Công cụ word và excel của microsoft office được sử dụng trong công việc và học tập rất nhiều bởi tính phổ biến và đầy đủ tính năng cho dân văn phòng riêng và mọi người nói chung. Trong nội dung file Excel bạn có thể dễ dàng chèn thêm tài liệu với link liên kết đến file word trên máy tính của bạn. Dưới đây là 2 cách mà Sức mạnh số chia sẻ để bạn có thể thực hiện điều này

Trước tiên, bạn mở file excel cần chèn tài liệu Word sau đó bấm vào tab Insert trên thanh công cụ Ribbon, rồi bạn chọn vào mục Text và nhấn vào Object như hình bên dưới

Ngay sau đó, cửa sổ hộp thoại Object xuất hiện, bạn sẽ thấy có 2 tab là Create New (tạo mới file) và Create from File (tạo từ file có sẵn). Đó là 2 cách để bạn có thể thêm link nội dung file word vào file Excel, điều này rất hữu ích để bạn chèn tài liệu văn bản trong word, bổ sung, giải thích cho số liệu của bảng tính excel, làm cho file excel đơn giản hơn

Cách thứ nhất: tạo mới file word để chèn vào file Excel

Tại tab Create New của hộp thoại Object, bạn kéo rê trỏ chuột vào ô bên dưới dòng Object type và chọn vào Microsoft Word Document. Tức là bạn chọn loại file word (có nhiều loại khác bạn có thể làm tương tự như powerpoint, pdf,…) để chèn vào excel.
Tại ô Display as icon, bạn tick vào để nó hiển thị ảnh đại diện cho loại file đã chọn trong Object type, ở đây là word  

Bạn có thể thay đổi icon của loại file đã chọn bằng cách bấm vào Change icon…sau đó tại mục Icon, bạn kéo rê trỏ chuột đến các hình biểu tượng và chọn vào rồi icon mà bạn muốn dùng rồi nhấn OK để xác nhận thay đổi icon mới

Quay trở lại cửa sổ Object, bạn sẽ thấy icon mới xuất hiện, và bạn bấm OK để file word mới được tạo ra có tiêu đề như bên dưới là Document in Book1 (trong đó Book1 là tên file excel cần chèn thêm file word)

Đồng thời, tại file excel đã có icon của tài liệu word hiển thị tại vị trí đặt con trỏ chuột, bạn nhấn 2 lần vào biểu tượng word để mở và trình bày nội dung

Cách thứ hai: chèn nội dung word có sẵn vào file Excel

Tại hộp thoại Object, bạn chọn vào tab Create from File
Tại mục File name: bạn bấm vào Browse để chọn 1 file word trên máy tính, nhần Insert để thêm vào, sau đó, bạn thấy có đường dẫn như bên dưới
Bạn tick chọn vào 2 ô: Link to file (hiển thị đường link liên kết đến file word) và Display as icon (hiện biểu tượng icon word)
Cũng giống như cách 1, bạn cũng có thể thay đổi icon hiển thị của loại file word trong phần Change icon
Bạn bấm OK để hoàn tất việc chọn file word có sẵn nội dung trên máy tính để chèn vào file excel.

Ngay sau đó, bạn kiểm tra trong bảng tính excel đã có nội dung liên kết đến file word mà bạn muốn chèn thêm vào file excel

Chúc các bạn thành công

Trả lời