Kênh youtube đủ 50 subscribers được phát trực tiếp trên điện thoại

Trước đây, một kênh youtube phải đủ 1,000 subscribers mới được phát trực tiếp trên smartphone, nhưng nay Youtube đã thay đổi chính sách mới là chỉ cần kênh bạn đủ 50 người đăng ký có thể phát trực tiếp trên điện thoại

Ngoài ra, các điều kiện để kênh youtube của bạn phát trực tiếp trên các thiết bị di động phải đáp ứng 1 số yêu cầu khác như

Trong vòng 90 ngày qua, kênh bạn không bị hạn chế quyền phát trực tiếp

Kênh của bạn đã được xác minh

Kênh bạn đã bật tính năng phát trực tiếp (nếu mới bắt đầu bật thì sau 24h mới sử dụng được tính năng này)

Và, thiết bị của bạn phải từ hệ điều hành Android 5.0 trở lên

Một điều đáng lưu ý là: mặc dù được phát trực tiếp, song số lượng người xem sẽ bị giới hạn, khi kênh bạn đủ 1000 người đăng ký thì sẽ không bị giới hạn, sau đó nếu dưới 1000 sub thì sẽ cũng bị giới hạn

Trường hợp kênh đủ 50 người đăng ký thì được phát trực tiếp nhưng khi xuống dưới 50 sub thì kênh sẽ mất tính năng này

Tóm lại: Đối với kênh đủ 50 người đăng ký, bạn phát trực tiếp trên các thiết bị di động nhưng bị giới hạn người xem và sẽ lưu trữ video đó ở chế độ riêng tư

Trả lời