Cách khóa màn hình zalo pc khi không dùng trên máy tính

Tương tự như khi bạn nhấn đồng thời 2 phím Win+L để khóa màn hình desktop, thì bạn nhấn Ctrl+L để khóa màn hình zalo pc khi không dùng

Trả lời