Cách để Google Chrome có thể tự động dịch toàn bộ trang web

Bạn tìm kiếm thông tin trên mạng internet và truy cập vào nhiều website với các ngôn ngữ khác nhau, bạn muốn tự động dịch về ngôn ngữ mình hiểu có thể cài đặt ngay trên trình duyệt Chrome. Bạn sẽ tiết kiệm thời gian hơn do không cần copy văn bản để vào công cụ dịch thứ ba để dịch nội dung

Tại giao diện chính trình duyệt chrome, bạn bấm chọn vào biểu tượng 3 chấm bên góc phải như hình bên dưới. Sau đó chọn vào Cài đặt

Trang Cài đặt hiển thị, tại danh mục bên trái, bạn bấm vào Nâng cao rồi chọn vào Ngôn ngữ

Tiếp tục, bạn bấm chọn vào dòng Ngôn ngữ đang dùng để mở các chức năng

Tại dòng mỗi ngôn ngữ, bạn bấm vào biểu tượng 3 chấm bên phải để mở cửa sổ mới và tick chọn vào ô Đề xuất dịch trang bằng ngôn ngữ này (Tức là mỗi khi bạn truy cập vào website mà có ngôn ngữ đó thì nó đề xuất dịch sang ngôn ngữ mặc định đang dùng)

Và bên dưới là kết quả thành công, khi mình đã vào trang web có nội dung bằng tiếng Anh và nó hiển thị biểu tượng dịch Google Translate bên dưới thanh trình duyệt nếu bạn muốn dịch sang ngôn ngữ mặc định đang dung (ở đây là tiếng Việt) thì bạn chọn vào Tiếng Việt để website đó tự động dịch.

Bạn có thể bấm vào dấu X để tắt nó đi nếu không muốn dung

Tại dấu 3 chấm, khi bạn chọn vào sẽ có 5 tính năng như: Chọn ngôn ngữ khác, Luôn dịch tiếng Anh, Không bao giờ dịch Tiếng Anh , Không bao giờ dịch trang web này và Trang không viết bằng Tiếng Anh

TÙy theo nhu cầu và thực tế mỗi website mà bạn có thể chọn vào phù hợp

Chúc bạn thành công

Trả lời