Google AdSense chuyển sang đấu giá theo giá đầu tiên

Ngày 7 tháng 10 năm 2021, Google đã gửi mail đến các nhà xuất bản về việc chuyển sang mô hình đấu giá theo giá đầu tiên, thời gian trễ nhất là vào cuối năm nay

Trước đây, mô hình đấu giá theo giá thứ hai được sử dụng trên quảng cáo hiển thị trực tuyến để bán cho các nhà quảng cáo với giá cuối cùng được xác định bằng số tiền giá thầu cao thứ hai và là do người chiến thắng trả

Trong thời gian tới, Google AdSense sẽ áp dụng mô hình đấu giá theo giá đầu tiên tức là giá cuối cùng phản ánh giá thầu giành chiến thắng.

Nhà quảng cáo sẽ có lợi hơn, giúp họ mua quảng cáo trực tuyến được đơn giản hóa và dễ dàng mua không gian quảng cáo trên Google AdSense

Các hoạt động triển khai quảng cáo và thu nhập tổng thể của nhà xuất bản AdSense sẽ không bị ảnh hưởng

Các sản phẩm của AdSense sẽ chuyển sang mô hình đấu giá theo giá đầu tiên là: AdSense cho Nội dung, Video và Trò chơi, còn đối với AdSense cho Tìm kiếm và Mua sắm sẽ không bị ảnh hưởng

Câu hỏi thường gặp về việc AdSense chuyển sang hình thức đấu giá theo giá đầu tiên – Google AdSense Trợ giúp

Trả lời