30 phút tạo USB Boot cài WIN 11

Ngày 5.10.2021 Microsoft đã chính thức phát hành windows 11 trên toàn thế giới cho người dung, bạn có thể tải file .iso từ...

3 cách cài đặt Windows 11

Ngày 5.10.2021 Windows 11 đã được chính thức phát hành bởi Microsoft, có 3 tùy chọn để bạn có thể cài đặt cho máy...